+ DODAJ
NIERUCHOMOŚĆ

Jak wybudować dom na obszarze Natura 2000?

Natura 2000 nie zamyka drogi do wybudowania domu. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Czym jest ten obszar? Na co należy zwrócić uwagę przy planowaniu inwestycji i ubieganiu się o pozwolenie na budowę?

Coraz więcej naszych klientów szuka działek poza miastem, z dala od zgiełku i smogu, atrakcyjnych widokowo i przyrodniczo. Chcą zbudować dom i spędzać czas jak najbliżej natury. Deweloperzy także wybierają takie tereny na przyjazne środowisku inwestycje mieszkaniowe. Sęk w tym, że jedna piąta naszego kraju objęta jest obszarem Natura 2000. Czy to blokuje nam spełnienie marzeń o domu pod lasem czy nad jeziorem? Nie. W tym artykule obalamy mity, że Natura 2000 to tylko piękny widok i pozostaje nam rozbicie namiotu, bo nic tam nie wolno. Istnieją pewne ograniczenia, o których należy pamiętać, jednak budowa domu nie jest niemożliwa.

Czym jest Natura 2000?

Europejskie Sieci Ekologiczne Natura 2000 to cała sieć obszarów chronionych, które zostały lub są wyznaczane na podstawie dwóch dyrektyw Unii Europejskiej. Jej celem jest ochrona gatunków flory i fauny o znaczeniu regionalnym i globalnym przed wyginięciem. Obszar Natura 2000 zabezpiecza więc pełną strukturę przyrodniczą, łącznie z terenami stanowiącymi połączenia między najcenniejszymi obszarami, tzw. korytarzami ekologicznymi.

Natura 2000 obejmuje:
SOOS - specjalne obszary ochrony siedlisk (tzw. `siedliskowe`)
OSOP - obszary specjalnej ochrony ptaków (tzw. `ptasie`).
Tereny objęte siecią Natura 2000 to jednak nie tylko siedliska przyrodnicze, ale cała infrastruktura gospodarcza i tereny zurbanizowane. Znajdziemy tu całe miejscowości, pojedyncze domy, lokale usługowe i zakłady produkcyjne. 

Jak sprawdzić, czy działka znajduje się w obszarze chronionym?

Przy zakupie działki na terenach o walorach przyrodniczych, dobrze jest sprawdzić czy nie jest objęta obszarem chronionym. Zaliczają się do nich:
 • obszar Natura 2000, 
 • parki narodowe,
 • parki krajobrazowe,
 • rezerwaty przyrody
 • obszary chronionego krajobrazu, 
 • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
 • użytki ekologiczne, 
 • stanowiska dokumentacyjne,
 • pomniki przyrody.
Korzystając z usług profesjonalnego biura w obrocie nieruchomościami, w pakiecie dostajesz wiedzę ekspercką na bazie raportów i analiz, do których mają dostęp doradcy ds. nieruchomości. Dowiesz się o najważniejszych aspektach rozważanej nieruchomości, oszczędzisz czas i pieniądze.

Może Cię zainteresować:  Działka na sprzedaż, Strzebowiska, BIESZCZADY

Warunki budowy domu w obszarze Natura 2000

Jeśli chcesz wybudować dom na działce leżącej w obszarze Natura 2000, musisz pamiętać o kilku istotnych kwestiach.
 • Przede wszystkim Twoja inwestycja nie może negatywnie wpłynąć na chronione gatunki i spowodować pogorszenia środowiska naturalnego.
 • Ograniczenia i warunki budowy domu na terenie chronionym określone są w rozporządzeniu ministra środowiska.
 • Jeśli na działce występują cieki wodne, należy je absolutnie chronić, utrzymując odległość zabudowań co najmniej 100 m od linii brzegowej.
 • Zabudowa, którą planujesz musi być dopasowana do krajobrazu i otoczenia.
 • Budynki nie mogą ograniczać swobodnego poruszania się zwierząt.
 • Wykluczona jest budowa nieruchomości, która będzie emitować wysokie poziomy zanieczyszczeń i hałasu.

Jakie procedury związane są z budową domu w obszarze Natura 2000?

Jeśli istnieją przesłanki, że Twoja inwestycja będzie mocno oddziaływać na środowisko, musisz zlecić firmie eksperckiej przygotowanie specjalnego raportu środowiskowego. Trzeba w nim podkreślić mocne strony budowy i wskazać koncepcję, która ograniczy negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Kolejnymi ważnymi dokumentami będą karta informacyjna inwestycji i decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Wszelkie dokumenty dotyczące inwestycji w obszarze Natura 2000 muszą zostać uzgodnione z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak przed każdą budowlaną inwestycją, przed zakupem działki należy sprawdzić, jak wygląda miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Polega to na złożeniu wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP w odpowiednim dla położenia działki urzędzie gminy. Można też sprawdzić MPZP w Internecie, na stronach urzędów, najczęściej są dostępne w biuletynach informacji publicznej (bip). Z kolei na stronie geoportal.gov.pl, w zakładce `Plany zagospodarowania przestrzennego`, znajdują się najważniejsze informacje dotyczące przeznaczenia działki, o ile został tam sporządzony plan.

Gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jeśli interesująca nas działka nie jest objęta MPZP to przed rozpoczęciem inwestycji należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy  i kolejno decyzję o pozwoleniu na budowę. Czy to MPZP czy decyzja o warunkach zabudowy, oba dokumenty muszą zawierać określone warunki, które ma spełnić Twoja inwestycja, żebyś mógł ją zrealizować. Ważna tu jest między innymi lokalizacja budynków względem miejsc występowania chronionego gatunku, siedliska czy żerowiska.
Jak każda inwestycja, również budowa domu na terenach chronionych ma zalety i wady. Z jednej strony masz określone warunki, których musisz rygorystycznie przestrzegać, żeby nie być posądzonym o samowolę budowlaną. Z drugiej strony, masz pewność, że za płotem nie powstaną inwestycje przemysłowe czy sąsiad nie wybuduje jakiegoś monstrum. Przy tzw. okazjach pamiętaj, żeby sprawdzić czy niska cena nie wynika ze zbyt wielu ograniczeń. Tutaj bardzo przydatna okaże się wiedza, ekspertyza i kontakty profesjonalnego doradcy ds. nieruchomości.

Mamy nadzieję, że artykuł okazał się przydatny, przyniósł odpowiedzi i rozwiał wątpliwości. Jeśli nadal masz pytania, skontaktuj się z nami, a postaramy się pomóc.
Zespół JOY