+ DODAJ
NIERUCHOMOŚĆ

Projekt współfinansowanyProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Przedmiotem projektu jest zakup usług informatycznych polegających na stworzeniu oprogramowania dedykowanego w formie platformy edukacji dla agentów i ambasadorów Joy Properties umożliwiające Wnioskodawcy zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie. Wdrożenie dedykowanego oprogramowania umożliwi BIG IMPACT MATEUSZ GORDON wdrożenie innowacji procesowej znacząco ulepszonego procesu związanego ze sposobem edukacji dla agentów i ambasadorów podnoszącej ich kompetencje i umożliwiającej zdobycie takich umiejętności dla osób niedoświadczonych oraz dostosowanie modelu działalności do zmian wymaganych w sytuacji pandemii.

Całkowita wartość projektu: 300.000,00 zł, wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 255.000,00 zł.
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.