+ DODAJ
NIERUCHOMOŚĆ

Działka rekreacyjna – co musisz wiedzieć przed zakupem?

Działka rekreacyjna to jedna z kategorii nieruchomości, która wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Znalazłeś wymarzoną działkę? Zakochałeś w widoku zachodzącego słońca nad brzegiem jeziora lub na górskiej łące? Co musisz wiedzieć przed zakupem?

Przez ostatnie dwa lata pandemii wzmogło się zainteresowanie działkami rekreacyjnymi i siedliskami z daleka od miasta. Trwa ono cały czas, co powoduje wzrost cen. Kształtują się one od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych za metr kwadratowy. W miastach i wokół nich oraz w miejscowościach turystycznych jest najdrożej. Na wsi i w mało popularnej okolicy ceny są zdecydowanie niższe. Wpływ ma na to szereg czynników.

Co wpływa na cenę działki rekreacyjnej?

  • lokalizacja,
  • możliwość zabudowy i odpowiednie zgody na nią,
  • stan prawny,
  • sąsiedztwo,
  • atrakcyjność terenu i okolicy,
  • infrastruktura,
  • stanu prawnego,
  • czas sprzedaży.

Co oznacza działka rekreacyjna?

Polskie prawo nie definiuje działki rekreacyjnej. Zwyczajowo jest to grunt przeznaczony do celów rekreacyjnych, np. pod budowę letniego domku, altany czy umieszczenie przyczepy kempingowej. Zanim kupisz taką działkę, dowiedz się, jaką klasyfikację ma działka: czy nie jest użytkiem leśnym lub rolnym. W takim przypadku spotkasz ograniczenia tak w zakupie, jak i możliwościach budowy. Jeśli zaś działka znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (oznaczenie US – tereny sportu i rekreacji) zabudowa – inna niż pod te cele - może być wykluczona. Dlatego dobrze zdać się w tej kwestii na doświadczonego doradcę nieruchomości, który wie jak poruszać się w gąszczu dokumentów i gdzie szukać powyższych informacji.

Za oknem las, rzeczka, potok

Bliskość lasu wcale nie musi być urokiem działki, ale wręcz przeszkodą. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych określa wymogi bezpieczeństwa pożarowego, jakim powinny podlegać zabudowania i ich lokalizacja. Według nich minimalna odległość projektowanego budynku od granicy lasu powinna wynosić 12 metrów, jeśli dom ma ściany i pokrycie dachu nierozprzestrzeniające ognia albo 16 metrów, gdy dom ma ściany lub pokrycie dachu rozprzestrzeniające ogień. Nie widzisz nigdzie lasu, a jest problem? Jeśli grunt jest oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem `Ls` lub przeznaczenie w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest leśne to wyżej opisane odległości muszą być również zachowane.
Cieszysz się z możliwości orzeźwienia w potoku pod domem bądź łowienia ryb we własnej rzeczce, której… faktycznie nie ma? Mapy hydrologiczne są słabo akutalizowane. Gdy występujesz o warunki zabudowy, organy je wydające biorą pod uwagę dokumentację, a nie stan rzeczywisty. Czy rzeka istnieje czy nie, a dodatkowo jeśli działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu, to zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie przyrody może obowiązywać zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w odległości 100 metrów od brzegów rzeki.

Może Cię zainteresuje: Działka z pięknym widokiem w Bieszczadach

Uwaga na działkę siedliskową!

Przepisy prawne nie definiują siedliska ani działki siedliskowej. Orzecznictwo sądowe przyjęło, że działką siedliskową jest działka stanowiąca grunt rolny pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego i stanowiąca część tego gospodarstwa. W takim przypadku musisz uważać na
prawne ograniczenia w obrocie ziemią rolną. 

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, gruntami rolnymi są także grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. W związku z tym działka siedliskowa jest traktowana jako grunt rolny i stosuje się w jej nabyciu ograniczenia wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nie będąc więc rolnikiem indywidualnym, możesz nabyć tylko grunt rolny o powierzchni nie więcej niż 0,3 ha. W praktyce również masz 99,9 proc. szans na nabycie ziemi do 1 ha – tutaj potrzebna jest zgoda KOWR, która w większości przypadków jest wydawana.

Bardzo ważną kwestią w przypadku działki siedliskowej jest jej obecność w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jej tam nie ma to zgodnie z przepisami wykluczona jest zabudowa inna niż zabudowa zagrodowa czyli budynki mieszkalne oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego. 

Mamy nadzieję, że artykuł okazał się przydatny, przyniósł odpowiedzi i rozwiał wątpliwości. Jeśli nadal masz pytania, skontaktuj się z nami, a postaramy się pomóc.
Zespół JOY