+ DODAJ
NIERUCHOMOŚĆ

Za i przeciw agencyjnej umowie na wyłączność przy sprzedaży nieruchomości

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania lub drogę do ich znalezienia, związane ze sprzedażą nieruchomości.
Czy umowa na wyłączność to dobry pomysł?
Co powinno być zawarte w umowie na wyłączność?

Czy umowa na wyłączność to dobry pomysł?

Zdecydowanie tak, kluczowe jest jednak jasne określenie warunków i dobry wybór agencji. Na co zwrócić uwagę przy wyborze agencji dowiesz się z artykułu Sprzedaż bezpośrednia czy przez agencję. 

Umowa wyłączna z agencją nieruchomości w naturalny sposób kojarzy się z pewnym ograniczeniem, które mocno sugeruje samo słowo "wyłączność". Czy rzeczywiście umowa wyłączna ogranicza sprzedającego? Otóż niekoniecznie, natomiast przed podpisaniem wyłączności należy jasno potwierdzić sobie zasady jej utrzymania.  Na wielu rynkach zachodnich ogólnie przyjętą praktyką jest praca z agencją na wyłączność, a często agencje nawet nie dopuszczają innej formy. W Polsce niestety lata braku profesjonalizmu spowodowały, że klienci obawiają się wyłączności.W Joy Properties dostrzegamy pięć głównych zalet wyłączności, które z całego serca radzimy egzekwować i zabezpieczać je w umowie z agencją

Dobra znajomość nieruchomości i otoczenia

Pogłębiony wywiad, wizja lokalna oraz znajomość okolicy i trendów rynkowych umożliwią przygotowanie rzetelnej oferty, doradztwo cenowe oraz profesjonalną prezentację. Jak zabezpieczyć to w umowie:
 • dane konkretnego agenta, który będzie opiekunem danej nieruchomości,
 • wymóg wywiadu dotyczącego nieruchomości przeprowadzonego na miejscu,
 • wymóg przybycia na prezentację przynajmniej kwadrans przed klientami,
 • wymóg przedstawienia porównawczej analizy cenowej,
 • dane kontaktowe przełożonego agenta.

Jednolity przekaz 

Dbamy o spójność wizerunkową oraz komercyjną.
Jak zabezpieczyć to w umowie:
 • wymóg profesjonalnej sesji zdjęciowej,
 • wymóg akceptacji zdjęć, opisów i warunków komercyjnych przez klienta.

Jeden punkt kontaktu z klientem 

Spójne raportowanie działań, możliwość przekazania kluczy, bieżąca weryfikacja strategii sprzedaży.
Jak zabezpieczyć to w umowie:
 • wymóg cotygodniowego raportowania dotyczącego podjętych działań,
 • ile osób kontaktowało się, ile oglądało, ile jest zainteresowanych,
 • jakie są oferty, j
 • akie pojawiają się uwagi i komentarze.

Większe nakłady na marketing oferty

Pełna dedykacja i odpowiedzialność za sukces podnosi nakłady finansowe.
Jak zabezpieczyć to w umowie:
 • lista pól ekspozycji oferty,
 • portali,
 • kanałów własnych.

Współpraca z innymi agencjami

Tylko oferty wyłączne są pokazywane w systemie agencyjnej wymiany ofert MLS, co daje możliwość szybkiego dotarcia do klientów obecnie szukających takiej nieruchomości, jak Twoja.
Jak zabezpieczyć to w umowie:
 • zdefiniowany okres np. 2 tygodnie, w którym oferta będzie pokazywana jako ta `spod lady` tylko dla klientów naszych agentów oraz agencji, zrzeszonych w agencyjnym systemie wymiany ofert,
 • otwartość agencji na współpracę z innymi agencjami,
 • nieoczekiwanie prowizji od strony kupującej, jeśli została przyprowadzona przez inną agencję.

Pełna asysta w dopełnieniu formalności 

Lista dokumentów oraz wyręczanie klienta w formalnościach tam, gdzie to możliwe. 
Jak zabezpieczyć to w umowie:
 • odpowiedzialność agenta za przygotowanie listy wymaganych dokumentów
 • zebranie koniecznych informacji, jeśli to konieczne, za upoważnieniem, w ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowaniu przestrzennym, księgach wieczystych, wspólnotach mieszkaniowych, spółdzielniach.

Co powinno znaleźć się w umowie?

Ponadto z formalnego punktu widzenia umowa wyłączna powinna jasno określać: 
 • strony umowy: dane klienta, dane pośrednika (wraz z numerem licencji),
 • przedmiot umowy: dane nieruchomości (dane właściciela, adres nieruchomości, metraż oraz ogólną charakterystykę),
 • cel umowy: sprzedaż, wynajem,
 • zakres wyłączności: geografia, grupa klientów itp.,
 • czas jej obowiązywania: zalecamy czas określony 6 miesięcy,
 • konieczne upoważnienia dla pośrednika, 
 • zakres obowiązków obu stron,
 • wynagrodzenie pośrednika,
 • zasady rozwiązania wyłączności,
 • zasady obustronnych odszkodowań, 
 • certyfikat ubezpieczenia OC dla pośredników.
UWAGA: wyłączność dotyczy usługi pośrednictwa, a nie sprzedaży. Oznacza to, że nie ogranicza klienta w sprzedaży bezpośredniej, a jedynie w promocji i pracy z innymi agencjami. Innymi słowy umowa wyłączna nie oznacza, że jeśli klient sprzeda nieruchomość samodzielnie to agentowi będzie należna prowizja. Agent ma prawo dochodzić odszkodowania wynikającego z poniesionych nakładów na przygotowanie oraz promocję oferty oraz z tytułu utraconego wynagrodzenia, ale również klient ma prawo do odszkodowania, jeśli jego interes ucierpi w skutek działania pośrednika. Stąd konieczność przedstawienia w umowie polisy OC pośrednika. Jako, że scenariusz w którym klient sprzeda nieruchomość samodzielnie, np. swoim znajomym, jest najbardziej prawdopodobny, warto jasno określić warunki odszkodowania wypłacone agentowi, aby obie strony były w pełni świadome swoich praw i obowiązków.

Mamy nadzieję, że artykuł okazał się przydatny, przyniósł odpowiedzi i rozwiał wątpliwości. Jeśli nadal masz pytania, skontaktuj się z nami, a postaramy się pomóc.
Zespół Joy